Tootegrupid

Harrastuspüügiõiguse soetamine

11.10.2017
 
Pileti ostmiseks mobiiltelefoniga helista numbrile 1322*piletikood*isikukood (loe lähemalt)

Harrastuspüügiõigus hakkab kehtima 1 tund pärast pileti ostmist

PiletSMS-taSMS-gaHindKehtivusaeg 
Harrastuspüügiõigus 24 tunniks - 400 1.00 € 1 päeva Vali
Harrastuspüügiõigus 7 päevaks - 401 3.00 € 7 päeva Vali
Harrastuspüügiõigus 182 päevaks - 402 13.00 € 182 päeva Vali
Harrastuspüügiõigus 365 päevaks - 403 20.00 € 365 päeva Vali

Hinnale võib sõltuvalt ostukanalist lisanduda teenustasu.

Pileti hinnale lisandub:

  • internetipangast ostes vastavalt panga hinnakirjale
  • mobiiltelefoniga ostes 0.32 € 1 päeva ja 0.51 € teiste perioodide tasule
  • Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis 0 €
  • info- ja ostuliinilt krediitkaardiga makstes 0 €
  • Eesti Postist ostes 1.20 €

 

Soodustatud isikute harrastuskalapüügiõigus

(1) Soodustatud isikuteks loetakse eelkooliealine laps, alla 16-aastane õpilane, pensionär, õigusvastaselt represseeritud või represseerituga võrdsustatud isik, puudega isik ning osalise või puuduva töövõimega isik.
(2) Soodustatud isikud tohivad kala püüda harrastuskalapüügivahendiga püügiõiguse eest tasumata, välja arvatud kalapüügil kalastuskaardi alusel.
(3) Soodustatud isikul, välja arvatud eelkooliealine laps, peab harrastuskalapüügil kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:
1) alla 16-aastasel õpilasel õpilaspilet;
2) pensionäril pensionitunnistus;
3) õigusvastaselt represseeritud isikul ja represseerituga võrdsustatud isikul represseeritu tunnistus;
4) puudega isikul puude raskusastet ja kestust tõendav dokument;
5) osalise või puuduva töövõimega isikul osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument.

Lisainfo Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/et/harrastuspuuk

Allikas: https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=list_varia&piirkond_id=50