Tootegrupid

Mustamäe kalafestival 2019

Tulemused

Võistlejaid oli 133 inimest, tabati kokku võistlusperioodi jooksul 10 tuura, kellest üks oli haug. Peale võistluse lõppu püüti lisaks kõige suurem tuur, mis kaalus 3300g (antud kala ei läinud võistlusel enam arvesse).

Eesnimi Perekonnanimi Kaal (g) Koht
Oleg Bebeh 2530g Päevajuhi lemmik, Suurim kala, Esimene kala
Viktor Dobrov 1910g I koht, kokku 6090g
Ivan Gaidaitšuk 2010g  
Viktor Dobrov 1860g  
Viktor Dobrov 2320g  
Aleksei Koroljov 2300g Haug
Nikita Melnitšuk 2250g  
Ivan Skiljarov 2230g  
Ruslan Koroljov 2520g  
Ruslan Koroljov 2460g  
Peale võistlusaega tabatud 3300g Ei läinud arvesse, suurim tuur
Rastisav Võsuk   Noorim kalastaja
Anatoli Prihodko   Vanim kalastaja

Meediakajastus»

Info

Üritus toimub 5. oktoober 2019

 • Registreerimine võistlusele toimub kollases Kalastus.eu telgis 11:45-14:00. Kõik püüdjad on kohustatud registreerima kohaloleku.

 • Võistluspüük toimub 12:30-15:00

 • Võistlusest osavõtt on TASUTA

 • Püüda võivad kõik, kes on ennast pannud kirja Kalastus.eu telgis

 • Registreerimisel kogutakse järgmiseid andmeid:

  • Eesnimi, perekonnanimi, vanus, mobiilinumber, allkiri

 • Vajadusel saab laenutada korraldajalt lihtkäsiõnge (5€) või rulliga õnge (10€). Tagatiseks tuleb jätta dokument (ID kaart, pass, elamisluba või juhiluba). Komplekt sisaldab ka karp vihmausse. Rendikomplekte on piiratud koguses (40tk).

 • Õnge kättesaamine ja tagastamine toimub kollases Kalastus.eu telgis.

 • Kalastus.eu telgis müügil erinev kalastusvarustus ning samuti elussööt!

 • Auhindu jagatakse erinevates kategooriates. Täpsed auhinnakategooriad saab teada registreerimisel.

 • Võistluse korraldaja on Mustamäe Linnaosa Valitsus koostöös Kalastus.eu’ga.

 • Võistluse tulemused kajastatakse Kalastus.eu ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse kodulehel.

 • Võistluse peakohtunik Marko Maisa, info@kalastus.eu +372 533 25 055Reeglid

 1. Püük toimub Mustamäe Parditiigi kaldal piiratud tsoonis, täpsem info kohapeal. Püük toimub kaldalt.

 2. Lubatud on püüda ühe püügivahendiga.

 3. Püügivahenditeks võib olla lihtkäsiõng ja õng, mis on varustatud ujuki ja maksimaalselt ühe üheharulise konksuga. Spinninguga püük on keelatud!

 4. Eluskalaga püük on keelatud. Lubatud on kasutada peibutussöötasid, kui ka loomseid (tõugud, sääsevastne, puruvana, usse jne).

 5. Arvesse lähevad kõik püütud kalad, kaasa arvatud tuur. Lisaks on lastud sisse märgistatud kalad, kelle tabamisel on eriauhinnad!

 6. Enne stardipaugu andmist on keelatud tegeleda kalapüügiga. Lubatud on peibutussöötmine ja püügikoha ettevalmistus.

 7. Soovitatav on abivahenditena kasutada kahva.

 8. Väljapüütud kala tuleb esitada võistlejal kaalumiseks kohe peale kättesaamist ning hiljemalt 15:10. Hilisemaid kalu ei arvestata.

 9. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel.

 10. Paremusjärjestus sprindil esimese kala järgi.

 11. Kui kalade kogukaal on mitmel võistlejal sama, siis võitja selgitatakse võistlejate suurimate kalade järgi.

 12. Tekkinud prahi palume koristada ja endaga kaasa võtta. Prahti ei tohi visata vette, ega kaldale.

 13. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

 14. Kõik kaebused/rikkumised teiste võistlejate kohta tuleb esitada võistluse ajal või enne autasustamist. Pärast seda esitatud kaebused ei lähe arutlemisele.

 15. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

 16. Kui ei püüta lihtkäsiõngega peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest (v.a. soodustatud isikud).

 17. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.

 18. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või ka varem püütud kalu. Kaalumisele tuleb tuua elus kala.

 19. Kõik püütud kalad võib jätta peale võistluse lõppu endale või vabastada tiiki tagasi (ainult elujõulised).

 20. Ebasobivate ilmaolude tõttu võib kohtunik peatada võistluse. (Ebasobivaks ilmaoluks loetakse näiteks äikest.)

   

  Рыбный фестиваль в Мустамяэ 5 октября 

  • Регистрация начинается в 11.45-14.00 в желтой палатке «Kalastus.eu“. Желающие участвовать в соревнованиях должны обязательно зарегистрироваться.
  • Соревнования по рыбной ловле продлятся с 12.30-15.00
  • Участие в соревнованиях бесплатно
  • Ловить рыбу могут все, кто зарегистрирован
  • Для регистрации понадобятся следующие данные: Имя, фамилия, возраст, тел. номер и подпись
  • При необходимости, возможно арендовать принадлежности: простая удочка (5€), удочка с катушкой (10€). Для залога необходимо будет оставить свой личный документ. В набор входит коробочка с червяками. Количество комплектов ограничено (40 шт)
  • Выдача и возврат удочек происходит в желтой палатке «kalastus.eu»
  • В желтой палатке Kalastus.eu будет возможность купить рыболовные снаряжения и подкорм.
  • Призы вручаются по разным номинациям. Перечень номинаций будет опубликован на месте
  • Организатор рыболовных соревнований Управа Района Мустамяэ и магазин Kalastus.eu
  • Результаты соревнований будут опубликованы на сайте магазина, а также на информационных каналах управы Района Мустамяэ
  • Главный судья соревнований Марко Майса, info@kalastus.eu +372 533 25 055

   

  Правила:

   

  1. Ловля рыбы пройдет в Утином парке Мустамяэ на огороженной территории. Подробная информация на месте.
  2. Разрешено ловить одним приспособлением для ловли.
  3. Приспособлением для ловли может быть простая ручная удочка, которая снабжена поплавком и максимально одним крючком. Ловля на спиннинг запрещена!
  4. Ловля на живую рыбу запрещена. Разрешена ловля на блесну, вертушки и т.д
  5. В соревнованиях зачтется улов любых рыб, так же осетра. Также в пруд опущена помеченная рыба, при вылове которой-отдельный приз!
  6. Рыбная ловля до старта соревнований запрещена
  7. Для удобства советуем использовать сачок
  8. Выловленную рыбу надо предъявить для измерения в желтую палатку организаторов, сразу после вылова (до 15:10!). Принесенные после рыбы в соревнованиях не участвуют
  9. Рыбы соревнуются по весу
  10. Рыбы соревнуются по времени вылова
  11. Если общий вес рыбы у соревнующихся одинаковый, то победитель будет определен исходя из размера рыбы
  12. Каждый участник сам убирает за собой мусор
  13. Организаторы оставляют за собой право изменять правила соревнований
  14. Все жалобы, информацию о нарушениях и так далее нужно предъявить во время соревнований. Последующие претензии рассматриваться не будут
  15. Последние слово за главным судьей соревнований
  16. Если улов осуществляется не простой удочкой, то должен быть уплачен право на любительское рыболовство
  17. Участники соревнований обязаны следовать вышеперечисленным правилам
  18. Запрещено приносить выловленную до соревнований рыбу. Судье надо принести живую рыбу!
  19. Всю выловленную рыбу можно будет оставить себе или же отпустить обратно в пруд (только живыми)
  20. Если погода окажется неблагоприятной, то судья может приостановить соревнования (например, гроза, шторм итд).