Tootegrupid

Mustamäe kalafestival 2018

Tulemused

Võistlusel osales 82 inimest. Võistlusaega mahtus 5 tuura, 3 ahvenat ja üks koger. Lisaks läks mitmetel ära otsast tuurasid ning üks paari kilone haug. 

Eesnimi Perekonnanimi Kaal (g) Koht
Timur Fattahov 1740 I koht, sprindi võitja 43 min
Jüri Koger 1655 II koht
Arno Tähemaa 1615 III koht
Maksim Varinova 1605 IV koht, päevajuhi lemmik
Nikita Melnitšuk 1160  
Viivi Liias 220  
Vygouskji Mykola 190  
Ardo Ahven 105  
Kristiina Lonks 0 Noorim kalastaja
Ivan Khrustalev 0 Vanim kalastaja

Meediakajastus »

Info

Üritus toimub 6. oktoober 2018

 • Registreerimine võistlusele toimub kollases Kalastus.eu telgis 11:30-13:00

 • Võistluspüük toimub 12:30-14:30

 • Võistlusest osavõtt on tasuta

 • Püüda võivad kõik, kes on ennast pannud kirja Kalastus.eu telgis

 • Registreerimisel pannakse kirja:

  • Eesnimi, perekonnanimi, vanus, mobiilinumber, allkiri

 • Vajadusel saab korraldajatelt laenutada lihtkäsiõnge. Selleks tuleb registreerimislehel fikseerida dokumendiga laenutus (ID kaart, pass). Korraldaja poolt antakse välja maksimaalselt 20 komplekti. Komplektide väljaandmisel kehtib põhimõte registreerimise järjekorras. Komplekti kuulub karp vihmausse.

 • Õnge kättesaamine ja tagastamine toimub kollases Kalastus.eu telgis.

 • Juhul, kui rendikomplektid on otsa saanud ja endal puuduvad püügivahendid, siis on võimalik endale kohapealt soetada õngekomplekt (Hind 14€ -  4m lihtkäsiõng, püügirakendus, karp usse).

 • Auhindu jagatakse erinevates kategooriates. Täpsed auhinnakategooriad saab teada registreerimisel.

 • Võistluse korraldaja on Mustamäe Linnaosa Valitsus koostöös Kalastus.eu’ga.

 • Võistluse tulemused kajastatakse Kalastus.eu ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse kodulehel.

 • Võistluse peakohtunik Marko Maisa, info@kalastus.eu +372 533 25 055Reeglid

 1. Püük toimub Mustamäe Parditiigi kaldal piiratud tsoonis, täpsem info kohapeal.

 2. Lubatud on püüda ühe püügivahendiga.

 3. Püügivahenditeks võib olla lihtkäsiõng ja õng, mis on varustatud maksimaalselt ühe üheharulise konksuga.

 4. Eluskalaga püük on keelatud. Lubatud on kasutada peibutussöötasid, kui ka loomseid (tõugud, sääsevastne, puruvana, usse jne).

 5. Arvesse lähevad kõik püütud kalad, kaasa arvatud tuur. Lisaks on lastud sisse märgistatud kalad, kelle tabamisel on eriauhinnad!

 6. Enne stardipaugu andmist on keelatud tegeleda kalapüügiga. Lubatud on peibutussöötmine ja püügikoha ettevalmistus.

 7. Soovitatav on abivahenditena kasutada sumpa ning kahva.

 8. Väljapüütud kala tuleb esitada võistlejal kaalumiseks võistluse lõppedes hiljemalt 14:30

 9. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel.

 10. Paremusjärjestus sprindil esimeste kalade järgi.

 11. Kui kalade kogukaal on mitmel võistlejal sama, siis võitja selgitatakse võistlejate suurimate kalade järgi.

 12. Tekkinud prahi palume koristada ja endaga kaasa võtta. Prahti ei tohi visata vette, ega kaldale.

 13. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

 14. Kõik kaebused/rikkumised teiste võistlejate kohta tuleb esitada võistluse ajal või enne autasustamist. Pärast seda esitatud kaebused ei lähe arutlemisele.

 15. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

 16. Kui ei püüta lihtkäsiõngega peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest (v.a. soodustatud isikud).

 17. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.

 18. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või ka varem püütud kalu. Soovitavalt tuleks hoida kala elus kuni kaalumiseni.

 19. Kõik püütud kalad võib jätta peale võistluse lõppu endale või vabastada tiiki tagasi (ainult elujõulised).

 20. Ebasobivate ilmaolude tõttu võib kohtunik peatada võistluse. (Ebasobivaks ilmaoluks loetakse näiteks äikest.)